Databaser

Real World Use Cases of MongoDB

MongoDB er en relativt ny konkurrent i datalagringssirkelen sammenlignet med giganter som Oracle. Dette innlegget forklarer de virkelige brukssakene til MongoDB

Hvordan bruke ORDER BY-klausul i SQL?

Denne artikkelen om 'ORDER BY i SQL' er en omfattende guide til ORDER BY-setningen i SQL. Denne påstanden brukes til å sortere data i en tabell.

Hvordan utføre IF-setning i SQL?

IF () -funksjonen sendes med to parametere, en for sann og annen for falsk. Lær hvordan du implementerer if-setningen i SQL med eksempler.